Aktuell information gällande reseavrådan & våra resor

Senast uppdaterad Datum: 2020-09-12
Tid: 12:00

Reseavrådan

Sedan svenska UD den 14nde mars 2020 beslutade om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, har man under sommaren hävt avrådan för flera länder inom Europa, däribland Spanien och Portugal. Avrådan till övriga länder – utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien gäller till och med den 15 november 2020.

Våra resor

Vi kommer inte att arrangera resor till något land som omfattas av avrådan eller som vi av någon annan anledning bedömer inte känns tryggt och säkert för våra resenärer och vi följer utvecklingen noggrant. Vi arbetar alltid för att våra resor skall vara trygga och säkra. I de fall vi måste ställa in någon resa kommer vi att erbjuda möjligheter att boka om, alternativt återbetalning av, resan.

Vi har redan idag återbetalat alla kunder för inställda resor med avresor fram till och med 15nde juli. Eventuella återbetalningar för resor med avresor efter 15nde juli återbetalas löpande. Om du påverkas av en inställd resa kommer vi att kontakta dig.

Nyttiga länkar

Förutsättningarna kan ändras snabbt, fler länder kan komma att öppnas upp innan 15 november. Här är några nyttiga länkar för att hålla sig uppdaterad.

UDs reseinformation https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Sweden Abroad https://www.swedenabroad.se/sv/ 

UD har även en app, UD Resklar, som bl.a. ger push notiser vid uppdateringar. Läs mer och ladda ned där du där du hämtar dina appar.

Kontakta oss
Meddelande

{{message}}

Förfrågan

{{inquiryWizard.Answers[inquiryWizard.Step].Question}}

  • {{option.Text}}
    • {{childOption.Text}}

±3 ±7 ±14